0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
Ping Pong Point
Artem Kuchmei
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۷:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۹:۱۷
Aleksey Sapronov
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۰۸:۱۷
Maksai Yaroslav
۳
۰
Volodymyr Riabov
Finished
۰۸:۴۷
Aleksey Sapronov
۳
۱
Volodymyr Riabov
Finished
۰۹:۱۷
Maksai Yaroslav
۳
۰
Vitaliy Protopopov
Finished
۰۹:۴۷
Aleksey Sapronov
۱
۳
Maksai Yaroslav
Finished
۱۰:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۱
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۰:۴۷
Maksai Yaroslav
۳
۰
Aleksey Sapronov
Finished
۱۱:۱۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Volodymyr Riabov
Finished
۱۱:۴۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Maksai Yaroslav
Finished
۱۲:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۰
Aleksey Sapronov
Finished
۱۲:۴۷
Vitaliy Protopopov
۳
۱
Aleksey Sapronov
Finished
۱۳:۱۷
Volodymyr Riabov
۲
۳
Maksai Yaroslav
Finished
۱۳:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۵:۱۷
Dmytro Halai
۳
۱
Artem Kuchmei
Finished
۱۵:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۳
Artem Kuchmei
Finished
۱۶:۱۷
Dmytro Halai
۲
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۶:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۰
Dmytro Halai
Finished
۱۷:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۸:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۰
Artem Kuchmei
Finished
۱۸:۴۷
Artem Kuchmei
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۹:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۲
۳
Andrii Shcherinskyi
Cancelled
۲۰:۱۷
Artem Kuchmei
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۲۰:۴۷
Czech Republic
Pro League
Jiri Pozarsky
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۲۳:۳۰
Milan Flesar
۳
۲
Ivo Kolacek
Cancelled
۰۰:۳۰
Radomir Revay
۲
۳
Ondrej Paril
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vicherek
۲
۳
Radomir Revay
Finished
۰۱:۰۰
Daniel Tuma
۳
۲
Josef Belovsky
Cancelled
۲۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۵:۳۰
Josef Belovsky
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۲۰:۰۰
Patrik Pycha
۳
۲
Simon Kadavy
Finished
۲۲:۰۰
Lukas Boruvka
۳
۱
Josef Medek
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Louda
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۰۰
Petr Sudek
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۳۰
Milan Vrabec
۱
۳
Daniel Pazout
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۵:۰۰
Stanislav Hudec
۲
۳
Radim Pokorny
Finished
۰۹:۳۰
Eduard Sionkala
۳
۲
Adam Strelec
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Tecl
۲
۳
Ladislav Svanda
Finished
۲۲:۳۰
Eric Maresh
۳
۰
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۰۰
Michal Regner
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۲:۳۰
Ludek Madle
۳
۲
Trojan Frantisek
Finished
۰۳:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۴:۰۰
Stanislav Hudec
۳
۱
Martin Holub
Finished
۱۱:۳۰
Svatoslav Stempen
۳
۲
Eduard Sionkala
Finished
۱۳:۰۰
Radim Pokorny
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۳:۰۰
Radim Urbaniec
۳
۲
Milan Bezdicek
Finished
۱۵:۰۰
Ludek Pelikan
۳
۱
Radim Jaros
Finished
۱۷:۳۰
Radim Jaros
۳
۲
Milan Capek
Finished
۱۸:۳۰
Josef Belovsky
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۱۸:۳۰
Milan Fisera
۳
۱
Martin Tacinec
Finished
۱۹:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۲۰:۴۱
Richard Skacelik
۳
۰
Lukas Martinak
Finished
۲۱:۰۰
Lukas Krok
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۲۲:۰۰
Ladislav Vosyka
۱
۳
Ladislav Svanda
Finished
۲۳:۳۰
Eric Maresh
۳
۰
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Trojan Frantisek
Cancelled
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Michal Zahradka
Cancelled
۰۵:۰۰
Ludek Madle
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۰۶:۰۰
Ludek Madle
۱
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۶:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۹:۳۰
Miloslav Lubas
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Schwan
۲
۳
Lukas Martinak
Finished
۱۸:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
Martin Tacinec
Finished
۱۸:۳۰
Ludek Pelikan
۳
۱
Milan Capek
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۲۰:۰۰
Ladislav Vosyka
۳
۰
Tomas Tecl
Cancelled
۲۱:۳۰
Adam Brazda
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۲۲:۳۰
Simon Kadavy
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۲۳:۰۰
Miroslav Barta
۲
۳
Lukas Krok
Finished
۲۳:۳۰
Daniel Pazout
۱
۳
Milan Vrabec
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Josef Pelikan
Finished
۲۱:۳۰
Bohumil Skulina
۱
۳
Jaromir Kanok
Finished
۲۲:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Miroslav Barta
Finished
۲۳:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۰
۳
Ladislav Vosyka
Finished
۲۳:۰۰
Martin Stefek
۱
۳
Jaromir Kanok
Finished
۲۳:۳۰
Ondrej Homola
۳
۱
Martin Stefek
Finished
۲۳:۰۰
Milan Flesar
۰
۳
Ivo Kolacek
Finished
۰۰:۰۰
Jan Kabelka
۳
۱
Petr Svec
Finished
۰۱:۰۰
Josef Pelikan
۰
۳
Lukas Krok
Finished
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Vilhelm
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Ludek Madle
Cancelled
۰۲:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۳:۰۰
Michal Regner
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۴:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Ruzicka
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Cancelled
۰۴:۳۰
Trojan Frantisek
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Michal Zahradka
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Cancelled
۰۶:۰۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۷:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۰
Trojan Frantisek
Finished
۰۷:۰۰
Petr Sudek
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۹:۳۰
Martin Holub
۳
۲
Pavel Chvatal
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Richard Krejci
Cancelled
۱۰:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Pavel Kulhanek
Cancelled
۱۰:۰۰
Svatoslav Stempen
۳
۲
Adolf Huttl
Finished
۱۰:۰۰
Adam Strelec
۰
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Vladimir Postelt
Cancelled
۱۰:۳۰
Radim Pokorny
۲
۳
Martin Holub
Finished
۱۰:۳۰
Jan Steffan
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Cancelled
۱۰:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۱
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Petr Sudek
Cancelled
۱۱:۰۰
Adolf Huttl
۰
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۱:۰۰
Richard Krejci
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Kostal Marek
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۱:۳۰
Eduard Sionkala
۰
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۱۱:۳۰
Jan Steffan
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۱۲:۰۰
Adam Strelec
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۱۲:۰۰
Radim Pokorny
۳
۰
Pavel Chvatal
Finished
۱۲:۰۰
Petr Sudek
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۰
Pavel Chvatal
Finished
۱۲:۳۰
Adam Strelec
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۲:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۱۲:۳۴
Jan Steffan
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۳:۰۰
Vlastimil Kaisler
۳
۲
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۳۰
Stanislav Mazanek
۱
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۳:۳۰
Milan Bezdicek
۳
۰
Matej Mazurek
Finished
۱۳:۳۰
Martin Nypl
۳
۰
Jaroslav Novotny
Finished
۱۳:۳۰
Bronislav Roubal
۳
۲
Tomas Regner
Finished
۱۴:۰۰
Josef Vanek
۳
۰
Vitezslav Malina
Finished
۱۴:۰۰
Petr Serak
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۴:۰۰
Roman Hudeczek
۰
۳
Radim Urbaniec
Cancelled
۱۴:۰۰
Matej Mazurek
۳
۰
Roman Hudeczek
Finished
۱۴:۳۰
Vaclav Pech
۰
۳
Josef Vanek
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Bronislav Roubal
Finished
۱۴:۳۰
Vitezslav Malina
۳
۱
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Stanislav Mazanek
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Regner
۰
۳
Martin Nypl
Finished
۱۵:۰۰
Stanislav Mazanek
۱
۳
Petr Serak
Finished
۱۵:۳۰
Martin Nypl
۱
۳
Bronislav Roubal
Finished
۱۵:۳۰
Vlastimil Kaisler
۰
۳
Josef Vanek
Finished
۱۵:۳۰
Milan Bezdicek
۲
۳
Roman Hudeczek
Cancelled
۱۵:۳۰
Matej Mazurek
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۶:۰۰
Miloslav Lubas
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۶:۰۰
Vaclav Pech
۳
۲
Vitezslav Malina
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Novotny
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۱۶:۰۰
Petr Serak
۳
۲
Stanislav Mazanek
Finished
۱۶:۳۰
Matej Mazurek
۳
۰
Roman Hudeczek
Finished
۱۶:۳۰
Tomas Regner
۲
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۶:۳۰
Vaclav Pech
۱
۳
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۶:۳۱
Radim Urbaniec
۲
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Kubat
۱
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۷:۰۰
Josef Vanek
۱
۳
Vitezslav Malina
Finished
۱۷:۰۰
Bronislav Roubal
۰
۳
Martin Nypl
Finished
۱۷:۰۰
Richard Skacelik
۳
۲
Jaroslav Schwan
Finished
۱۷:۳۰
Milan Fisera
۱
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۷:۳۰
Daniel Tuma
۳
۰
Plachy Jiri
Cancelled
۱۷:۳۰
Milan Capek
۲
۳
Vaclav Svoboda
Finished
۱۸:۰۰
Lukas Martinak
۳
۱
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۸:۰۰
Martin Tacinec
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۱۸:۰۰
Tadeas Odstrcilik
۰
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۸:۰۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Ludek Pelikan
Finished
۱۹:۰۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۳
۰
Richard Skacelik
Finished
۱۹:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Milan Fisera
Finished
۱۹:۰۰
Richard Skacelik
۳
۰
Lukas Martinak
Finished
۱۹:۳۰
Radim Jaros
۳
۰
Vaclav Svoboda
Finished
۲۰:۰۰
Zdenek Kasinski
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۲۰:۰۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Milan Capek
Finished
۲۰:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۲۰:۳۰
Martin Tacinec
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۲۰:۳۰
Ludek Pelikan
۲
۳
Radim Jaros
Finished
۲۱:۰۰
Zdenek Kasinski
۱
۳
Milan Fisera
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Adam Brazda
Cancelled
۲۱:۳۰
Martin Stefek
۰
۳
Bohumil Skulina
Finished
۲۱:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Ondrej Homola
Finished
۲۲:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۲۲:۰۰
Josef Pelikan
۰
۳
Lukas Krok
Cancelled
۲۲:۳۰
Europe
TT Elite Series
Michal Skorski
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۲۳:۳۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۸:۲۵
Amirreza Abbasi
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۲۰
Blazej Cioch
۰
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۳۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۲۰
Artur Daniel
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۲۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۱:۵۵
Blazej Cioch
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۲۵
Petas Kacper
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۰۹:۳۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۶:۴۰
Aleksander Lilien
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۸:۵۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۱۱:۴۰
Jaroslaw Rolak
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۱:۳۰
Adrian Spychala
۰
۳
Petas Kacper
Cancelled
۲۳:۳۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۲۳:۵۵
Artur Sobel
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۴۵
Piotr Sudol
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۴۵
Miroslaw Lewczuk
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۱:۱۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۵۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۴:۰۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۵:۱۵
Jakub Witkowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۲۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Seroka Szymon
Cancelled
۰۷:۵۵
Artur Daniel
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۴۵
Seroka Szymon
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۹:۱۵
Seroka Szymon
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۱۰:۳۰
Amirreza Abbasi
۳
۲
Slawomir Dosz
Finished
۱۰:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۰۵
Szymon Radlo
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۸:۱۵
Michal Murawski
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۰:۱۰
Michal Skorski
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۲۲:۰۰
Kowalczyk Marcin
۳
۲
Miroslaw Lewczuk
Finished
۰۰:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۱۵
Adam Dosz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۰:۴۰
Adam Dosz
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۰۲:۱۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Jakub Witkowski
Finished
۰۳:۵۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Tomasz Kotowski
Finished
۰۸:۴۰
Szymon Radlo
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۹:۴۰
Artur Daniel
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۲:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۸:۳۵
Jakub Seibert
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۴۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۹:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۲۰:۱۵
Adrian Spychala
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۲۰:۴۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۲:۴۵
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۲۳:۳۰
Piotr Sudol
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۳:۵۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۹:۰۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۹:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Kowalczyk Marcin
Finished
۲۱:۳۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۲۱:۵۵
Damian Korczak
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۲۳:۰۵
Jakub Witkowski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۱:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۱۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۱:۳۵
Artur Sobel
۳
۰
Miroslaw Lewczuk
Finished
۰۲:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۰
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۲:۵۰
Jakub Witkowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۳:۱۰
Miroslaw Lewczuk
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۱۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Cioch
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۳:۴۰
Miroslaw Lewczuk
۰
۳
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۴:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۴:۲۰
Blazej Cioch
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۴:۲۵
Artur Sobel
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۲۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Karol Wisniewski
Cancelled
۰۴:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۰
Miroslaw Lewczuk
Cancelled
۰۴:۵۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۵۰
Jakub Witkowski
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۵:۰۵
Artur Sobel
۳
۰
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۵:۱۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Krzysztof Kapik
Cancelled
۰۵:۳۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۴۰
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Karol Wisniewski
Cancelled
۰۵:۵۵
Miroslaw Lewczuk
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۶:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Seroka Szymon
Finished
۰۷:۰۵
Jakub Witkowski
۳
۰
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۷:۳۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۱۵
Petas Kacper
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۰۸:۲۰
Adam Dosz
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۰۹:۰۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۰۹:۱۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Adam Dosz
Finished
۰۹:۵۵
Michal Murawski
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۰:۰۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Tomasz Kotowski
Finished
۱۰:۲۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۲۵
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۴۵
Aleksander Lilien
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۰:۵۰
Adam Dosz
۳
۱
Tomasz Kotowski
Finished
۱۱:۰۵
Petas Kacper
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۱۰
Szymon Radlo
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۱:۱۵
Piotr Chodorski
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۳۰
Michal Murawski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۳۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۱:۵۵
Aleksander Lilien
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۲:۰۵
Petas Kacper
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۲:۲۰
Adam Dosz
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۲۰
Szymon Radlo
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۲:۲۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۲:۴۰
Felkel Grzegorz
۲
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۲:۴۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۲:۵۰
Slawomir Dosz
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۳:۰۵
Artur Daniel
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۳:۱۰
Aleksander Lilien
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۳:۱۵
Adam Dosz
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۳۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۳:۳۵
Seroka Szymon
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۳:۴۰
Amirreza Abbasi
۱
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۳:۵۵
Petas Kacper
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۵۵
Szymon Radlo
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۱۴:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۴:۱۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Cancelled
۱۴:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۴:۳۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Adam Dosz
Finished
۱۴:۴۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۴:۵۵
Szymon Radlo
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Seibert
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۵:۲۰
Filbrandt Tomasz
۲
۳
Piotr Sudol
Finished
۱۵:۲۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Tomasz Kotowski
Finished
۱۵:۳۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۵:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۵:۵۰
Amirreza Abbasi
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۵۵
Artur Daniel
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۶:۱۰
Piotr Sudol
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۶:۱۵
Tomasz Kotowski
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Seibert
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۶:۳۵
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۱۶:۴۰
Slawomir Dosz
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۴۵
Felkel Grzegorz
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۶:۵۵
Szymon Radlo
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۱۷:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۷:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۷:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۷:۲۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۳۰
Artur Daniel
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۷:۴۵
Piotr Sudol
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۵۰
Tomasz Kotowski
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۸:۱۰
Piotr Chodorski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۸:۲۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۸:۳۰
Amirreza Abbasi
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۸:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Adam Dosz
Finished
۱۹:۰۵
Szymon Radlo
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۹:۲۵
Piotr Chodorski
۱
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۹:۳۰
Slawomir Dosz
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۹:۵۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۲۰:۰۵
Michal Skorski
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۲۰:۴۵
Damian Korczak
۰
۳
Jakub Witkowski
Finished
۲۱:۰۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۲۱:۱۰
Petas Kacper
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۲۱:۳۰
Adrian Spychala
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۲۱:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۲۲:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Piotr Sudol
Finished
۲۲:۲۰
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۲۲:۲۵
Petas Kacper
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۲۲:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Igor Dabrowski
Finished
۲۲:۵۰
Piotr Sudol
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۲۳:۰۵
Tomasz Lojtek
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۲۳:۱۰
Russia
Liga Pro
Yuri Dvornichenko
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۰۰
Oleg Moshnikov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Ermolaev
۳
۱
Artem Tsitselsky
Finished
۱۴:۴۵
Sergey Nikulin
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Andrei Ermolaev
Finished
۱۲:۱۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Yurevich Lisov
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Cancelled
۰۸:۴۵
Mikhail Gusev
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۳:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۱۴:۱۵
Vitaly Demchenko
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۱۵:۰۰
Bogdan Grebenyuk
۲
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۲۰:۱۵
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Cancelled
۰۴:۱۵
Andrei Molodykh
۲
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۰۹:۱۵
Eduard Tsvetkov
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Zabrodin
۳
۱
Shulkov Maxim
Finished
۲۲:۰۰
Dmitrii Pishchuk
۳
۲
Roman Khomenko
Finished
۲۱:۴۵
Oleg Popov
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Mikhail Reznikov
۲
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۰:۴۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Lopatin Sergey
۲
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۲:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Evgeny Anisimov
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Oleg Zyuganov
Cancelled
۰۳:۳۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۰۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۲
Sergey Nikulin
Finished
۰۴:۴۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Simonov
۳
۲
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۱۵
Damir Bedretdinov
۰
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۳۰
Igor Sergeevich
۰
۳
Yuri Dvornichenko
Cancelled
۰۹:۰۰
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۳
۰
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۰:۰۰
Igor Blinov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Simonov
۳
۲
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۰:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۰:۳۰
Igor Sergeevich
۰
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Pustoselov
۰
۳
Igor Blinov
Finished
۱۱:۰۰
Serguei Khomutov
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۲:۱۵
Maksim Chechulin
۱
۳
Stepanov Anton
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Kuzmin
۳
۰
Vitaly Demchenko
Finished
۱۲:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Artem Tsitselsky
Finished
۱۲:۴۵
Andrei Ermolaev
۳
۲
Dmitry Bogatov
Finished
۱۳:۱۵
Dmitry Tunitsin
۲
۳
Serguei Khomutov
Finished
۱۳:۴۵
Artem Tsitselsky
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۳:۴۵
Valery Kutin
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۴:۰۰
Mikhail Gusev
۳
۱
Stepanov Anton
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Morozov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۴۵
Armen Pomazkov
۰
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۶:۱۵
Denis Molodtsov
۱
۳
Pavel Fursov
Finished
۱۶:۳۰
Igor Minchenkov
۳
۲
Sergey Puzyrev
Finished
۱۶:۴۵
Aleksei Konobeev
۲
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۰۰
Aleksei Naumov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۷:۱۵
Pavel Fursov
۳
۱
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Puzyrev
۳
۰
Armen Pomazkov
Finished
۱۷:۴۵
Armen Pomazkov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۸:۱۵
Viktor Kochergin
۳
۰
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۸:۱۵
Denis Molodtsov
۲
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۸:۳۰
Aleksei Naumov
۳
۰
Sergey Puzyrev
Finished
۱۸:۴۵
Gennadiy Nevezhin
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۲۰:۰۰
Roman Khomenko
۳
۰
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۰:۱۵
Mikhail Nurmukhamedov
۰
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۲۰:۳۰
Stashkovsky Gleb
۱
۳
Alexey Silantiev
Finished
۲۰:۳۰
Stanislav Mescheryakov
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۲۰:۴۵
Andrei Khanevskii
۲
۳
Mikhail Nurmukhamedov
Cancelled
۲۱:۰۰
Aleksandr Kruglov
۳
۰
Andrey Zabrodin
Finished
۲۱:۰۰
Vasily Dedov
۱
۳
Denis Komarov
Finished
۲۱:۰۰
Konstantin Olshakov
۲
۳
Stanislav Mescheryakov
Cancelled
۲۱:۱۵
Alexey Silantiev
۲
۳
Vasily Dedov
Finished
۲۱:۳۰
Mikhail Chernyavskiy
۳
۱
Gennadiy Nevezhin
Cancelled
۲۱:۳۰
Denys Lebedev
۲
۳
Bogdan Grebenyuk
Cancelled
۲۱:۴۵
Denis Komarov
۱
۳
Stashkovsky Gleb
Finished
۲۲:۰۰
Gennadiy Nevezhin
۳
۲
Mikhail Nurmukhamedov
Finished
۲۲:۰۰
Bogdan Grebenyuk
۱
۳
Stanislav Mescheryakov
Finished
۲۲:۱۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۲۲:۳۰
Shulkov Maxim
۲
۳
Aleksandr Kruglov
Finished
۲۲:۳۰
Stashkovsky Gleb
۳
۰
Vasily Dedov
Finished
۲۲:۳۰
Konstantin Olshakov
۳
۰
Denys Lebedev
Finished
۲۲:۴۵
Aleksandr Rakhmatov
۲
۳
Dmitrii Pishchuk
Finished
۲۲:۴۵
Alexey Silantiev
۳
۱
Denis Komarov
Finished
۲۳:۰۰
World
TT-CUP
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Marek Kulisek
۳
۲
Martin Sulc
Finished
۰۰:۱۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Filip Kopecky
Finished
۰۰:۲۰
Frantisek Balcar
۰
۳
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۲۵
Jan Hrncir
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۴۰
Pasek Dominik
۳
۱
Filip Kopecky
Finished
۰۰:۵۰
Adam Khalaila
۰
۰
Martin Hargas
Cancelled
۰۰:۵۵
Muhlhauser Zdenek
۳
۰
Martin Hargas
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۱
۳
Jan Hrncir
Finished
۰۱:۱۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۲۰
Martin Hargas
۳
۰
Frantisek Balcar
Finished
۰۱:۲۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Marcel Mroczka
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۰۱:۴۰
Muhlhauser Zdenek
۳
۱
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۱:۵۵
Pawel Kopacki
۳
۰
Kamil Klocek
Finished
۰۲:۰۰
Krzysztof Gola
۳
۲
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Gola
۰
۳
Zoladek Dariusz
Cancelled
۰۴:۳۰
Zoladek Dariusz
۳
۲
Wiekiera Arkadiusz
Cancelled
۰۷:۰۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۸:۳۰
Filip Kociuba
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۰۹:۰۰
Blazej Warpas
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۳۰
Petr Libovicky
۰
۳
Antos Vojtech
Cancelled
۰۹:۵۰
Sylwester Wloszek
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۰۰
Jesus Medina
۱
۳
Francisco Marin
Cancelled
۱۰:۱۰
Leska Vojtech
۲
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۲۰
Kadavy Ondrej
۳
۰
Viktor Skokan
Finished
۱۰:۲۵
Kuzmicz Jakub
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۳۰
Petr Libovicky
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۵۰
Marek Fabini
۳
۰
Robert Jamrich
Finished
۱۰:۵۵
Filip Kociuba
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۰
Guillermo Sanchez
۳
۱
Jesus Medina
Finished
۱۱:۱۰
Antos Vojtech
۳
۱
Leska Vojtech
Cancelled
۱۱:۲۰
Kadavy Ondrej
۳
۰
Robert Jamrich
Cancelled
۱۱:۲۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۳۰
Ruben Rizo
۰
۳
Francisco Marin
Cancelled
۱۱:۴۰
Petr Libovicky
۲
۳
Leska Vojtech
Finished
۱۱:۵۰
Viktor Skokan
۳
۰
Marek Fabini
Cancelled
۱۱:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۲:۰۰
Martin Novak
۱
۳
Antos Vojtech
Finished
۱۲:۲۰
Kadavy Ondrej
۲
۳
Marek Fabini
Finished
۱۲:۲۵
Filip Kociuba
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۳۰
Ruben Rizo
۰
۳
Jesus Medina
Cancelled
۱۲:۴۰
Robert Jamrich
۳
۲
Viktor Skokan
Finished
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۰۰
Guillermo Sanchez
۳
۱
Francisco Marin
Cancelled
۱۳:۱۰
Antos Vojtech
۳
۲
Martin Novak
Finished
۱۳:۲۰
Filip Kociuba
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۳:۳۰
Ruben Rizo
۲
۳
Guillermo Sanchez
Cancelled
۱۳:۴۰
Mart Ojamaa
۳
۰
Kestutis Aleknavicius
Cancelled
۱۳:۴۵
Filip Kopecky
۲
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۳:۵۰
Marek Fabini
۲
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۱۳:۵۵
Adam Gdula
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۴:۰۰
Heldur Nermann
۱
۳
Valdek Putkemaa
Finished
۱۴:۱۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Pavel Benes
Cancelled
۱۴:۲۰
Krystof Prida
۳
۱
Hanl Ales
Cancelled
۱۴:۲۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۴:۳۰
Francisco Marin
۲
۳
Jesus Medina
Finished
۱۴:۴۰
Mart Ojamaa
۱
۳
Valdek Putkemaa
Finished
۱۴:۴۵
Filip Kopecky
۳
۲
Pavel Benes
Finished
۱۴:۵۰
Filip Cernota
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۴:۵۵
Blazej Warpas
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۵:۰۰
Kestutis Aleknavicius
۰
۳
Heldur Nermann
Finished
۱۵:۱۵
Kolar Vlastimil
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۱۵:۲۰
Krystof Prida
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۵:۲۵
Kuzmicz Jakub
۳
۱
Adam Gdula
Finished
۱۵:۳۰
Fabian Sikora
۲
۳
Karol Guzy
Cancelled
۱۵:۳۵
Mart Ojamaa
۳
۰
Heldur Nermann
Finished
۱۵:۴۵
Filip Kopecky
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۵:۵۰
Hanl Ales
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۱۵:۵۵
Michal Wolny
۳
۱
Kedzierski Piotr
Cancelled
۱۶:۰۵
Valdek Putkemaa
۳
۱
Kestutis Aleknavicius
Finished
۱۶:۱۵
Pavel Benes
۳
۱
Kolar Vlastimil
Finished
۱۶:۲۰
Krystof Prida
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۱۶:۲۵
Darek Kleczko
۳
۱
Karol Guzy
Cancelled
۱۶:۳۵
Heldur Nermann
۳
۰
Kestutis Aleknavicius
Finished
۱۶:۴۵
Jonas Kulveit
۱
۳
Filip Kopecky
Finished
۱۶:۵۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Hanl Ales
Finished
۱۶:۵۵
Blazej Warpas
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۱۷:۰۰
Fabian Sikora
۱
۳
Kedzierski Piotr
Finished
۱۷:۰۵
Valdek Putkemaa
۳
۲
Mart Ojamaa
Finished
۱۷:۱۵
Pavel Benes
۲
۳
Kolar Vlastimil
Finished
۱۷:۲۰
Stepien Marcin
۲
۳
Marcel Mroczka
Finished
۱۷:۳۰
Gracjan Rokita
۳
۱
Darek Kleczko
Cancelled
۱۷:۳۵
Sanchez Juan A
۰
۳
Rodriguez Pedro
Finished
۱۷:۴۰
Urban Roman
۲
۳
Antos Vojtech
Finished
۱۷:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۱۷:۵۵
Matachowski Bartosz
۳
۱
Kamil Klocek
Cancelled
۱۸:۰۰
Michal Wolny
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۸:۰۵
Richard Marsik
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۱۸:۱۰
Juan Cayuela
۳
۱
Francisco Cascales
Finished
۱۸:۱۰
Tomas Cerveny Jr.
۱
۳
Lubos Cermak
Finished
۱۸:۲۰
Frantisek Camr
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۲۵
Slawomir Tomsia
۰
۳
Marcel Mroczka
Cancelled
۱۸:۳۰
Fabian Sikora
۲
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۸:۳۵
David Del Olmo
۰
۳
Rodriguez Pedro
Cancelled
۱۸:۴۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Vojtech Koutnik
Finished
۱۸:۴۰
Allan Salla
۳
۱
Dmitri Kuznetsov
Finished
۱۸:۴۵
Urban Roman
۳
۰
Lubos Cermak
Finished
۱۸:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۱
Ezr Vaclav
Finished
۱۸:۵۵
Stepien Marcin
۲
۳
Kamil Klocek
Cancelled
۱۹:۰۰
Gracjan Rokita
۳
۰
Kedzierski Piotr
Cancelled
۱۹:۰۵
Richard Marsik
۰
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۱۹:۱۰
Sanchez Juan A
۲
۳
Juan Cayuela
Cancelled
۱۹:۱۰
Repin Aleksei
۳
۰
Sergei Pogorelski
Finished
۱۹:۱۵
Antos Vojtech
۰
۳
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۹:۲۰
Frantisek Camr
۲
۳
Ezr Vaclav
Finished
۱۹:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Slawomir Tomsia
Cancelled
۱۹:۳۰
Michal Wolny
۳
۰
Karol Guzy
Cancelled
۱۹:۳۵
David Del Olmo
۱
۳
Francisco Cascales
Cancelled
۱۹:۴۰
Sebl Jachym
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۹:۴۰
Allan Salla
۳
۱
Sergei Pogorelski
Finished
۱۹:۴۵
Urban Roman
۱
۳
Tomas Cerveny Jr.
Finished
۱۹:۵۰
Cerveny Tomas
۳
۲
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۱۹:۵۵
Matachowski Bartosz
۳
۱
Ucinski Rafal
Finished
۲۰:۰۰
Fabian Sikora
۳
۲
Gracjan Rokita
Cancelled
۲۰:۰۵
Juan Cayuela
۳
۲
Rodriguez Pedro
Finished
۲۰:۱۰
Richard Marsik
۳
۲
Zdenek Zahradka
Finished
۲۰:۱۰
Dmitri Kuznetsov
۳
۰
Repin Aleksei
Finished
۲۰:۱۵
Lubos Cermak
۰
۳
Antos Vojtech
Finished
۲۰:۲۰
Frantisek Camr
۱
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۲۰:۲۵
Stepien Marcin
۳
۱
Slawomir Tomsia
Finished
۲۰:۳۰
Michal Wolny
۲
۳
Darek Kleczko
Cancelled
۲۰:۳۵
David Del Olmo
۲
۳
Juan Cayuela
Finished
۲۰:۴۰
Vojtech Koutnik
۳
۱
Sebl Jachym
Finished
۲۰:۴۰
Allan Salla
۳
۰
Repin Aleksei
Finished
۲۰:۴۵
Urban Roman
۳
۰
Lubos Cermak
Finished
۲۰:۵۰
Ezr Vaclav
۲
۳
Cerveny Tomas
Finished
۲۰:۵۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Kamil Klocek
Finished
۲۱:۰۰
Kedzierski Piotr
۰
۳
Karol Guzy
Cancelled
۲۱:۰۵
Richard Marsik
۱
۳
Sebl Jachym
Finished
۲۱:۱۰
Sanchez Juan A
۳
۱
Francisco Cascales
Cancelled
۲۱:۱۰
Sergei Pogorelski
۳
۰
Dmitri Kuznetsov
Finished
۲۱:۱۵
Tomas Cerveny Jr.
۲
۳
Antos Vojtech
Finished
۲۱:۲۰
Ezr Vaclav
۳
۰
Frantisek Camr
Finished
۲۱:۲۵
Matachowski Bartosz
۱
۳
Marcel Mroczka
Finished
۲۱:۳۰
Fabian Sikora
۲
۳
Michal Wolny
Finished
۲۱:۳۵
David Del Olmo
۰
۳
Sanchez Juan A
Cancelled
۲۱:۴۰
Vojtech Koutnik
۳
۱
Zdenek Zahradka
Finished
۲۱:۴۰
Sergei Pogorelski
۱
۳
Dmitri Kuznetsov
Finished
۲۱:۴۵
Pavel Cibik
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۱:۵۰
Cerveny Tomas
۱
۳
Hejda Vaclav Sr.
Finished
۲۱:۵۵
Stepien Marcin
۱
۳
Ucinski Rafal
Cancelled
۲۲:۰۰
Gracjan Rokita
۳
۰
Karol Guzy
Cancelled
۲۲:۰۵
Francisco Cascales
۲
۳
Rodriguez Pedro
Finished
۲۲:۱۰
Brozek Michal
۰
۳
Jan Hrncir
Finished
۲۲:۱۰
Allan Salla
۲
۳
Repin Aleksei
Finished
۲۲:۱۵
Cermak Jiri
۰
۳
Martin Lepka
Finished
۲۲:۲۰
David Jicha
۲
۳
Petr Dvorak
Finished
۲۲:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۰
Slawomir Tomsia
Cancelled
۲۲:۳۰
Darek Kleczko
۱
۳
Kedzierski Piotr
Finished
۲۲:۳۵
Sanchez Juan A
۱
۳
Francisco Cascales
Finished
۲۲:۴۰
Marek Kulisek
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۲۲:۴۰
Pavel Cibik
۳
۰
Martin Lepka
Finished
۲۲:۵۰
Martin Stusek
۱
۳
Tomas Beran
Finished
۲۲:۵۵
Kamil Klocek
۳
۱
Marcel Mroczka
Cancelled
۲۳:۰۰
Kedzierski Piotr
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۲۳:۰۵
Juan Cayuela
۳
۲
Rodriguez Pedro
Finished
۲۳:۱۰
Brozek Michal
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۲۳:۱۰
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Cermak Jiri
Finished
۲۳:۲۰
David Jicha
۱
۳
Tomas Beran
Finished
۲۳:۲۵
Stepien Marcin
۱
۳
Matachowski Bartosz
Cancelled
۲۳:۳۰
Michal Wolny
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۲۳:۳۵
Jan Hrncir
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۲۳:۴۰
Pavel Cibik
۰
۳
Cermak Jiri
Finished
۲۳:۵۰
Petr Dvorak
۳
۱
Martin Stusek
Finished
۲۳:۵۵
Czech Republic
TT Star Series
Michal Benes
۱
۳
Antonin Gavlas
Finished
۰۹:۳۰
Daniel Kosiba
۳
۰
Jakub Kaucky
Finished
۱۰:۰۵
Miroslav Horejsi
۳
۱
Martin Buch Andersen
Finished
۱۰:۴۰
Juan Perez
۱
۳
Andrew Baggaley
Finished
۱۱:۱۵
Michal Benes
۱
۳
Daniel Kosiba
Finished
۱۱:۴۵
Miroslav Horejsi
۱
۳
Jakub Kaucky
Finished
۱۲:۱۵
Andrew Baggaley
۱
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۲:۴۵
Juan Perez
۳
۰
Martin Buch Andersen
Finished
۱۳:۱۵
Michal Benes
۳
۰
Miroslav Horejsi
Finished
۱۳:۴۵
Daniel Kosiba
۱
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۱۵
Juan Perez
۳
۱
Jakub Kaucky
Finished
۱۴:۴۵
Andrew Baggaley
۳
۱
Martin Buch Andersen
Finished
۱۵:۱۵
Daniel Kosiba
۲
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۵:۴۵
Michal Benes
۳
۰
Juan Perez
Finished
۱۶:۱۵
Martin Buch Andersen
۱
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۶:۴۵
Andrew Baggaley
۳
۰
Jakub Kaucky
Finished
۱۷:۱۵
Belarus
Liga Pro
Sergei Lysakovskii
۱
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۲:۳۰
Petr Kernoga
۳
۲
Andrei Khrameev
Cancelled
۱۳:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۰
Petr Kernoga
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۴:۰۰
Sergei Lysakovskii
۳
۰
Petr Kernoga
Cancelled
۱۴:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۵:۰۰
Egor Vlasenko
۲
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۶:۳۰
Dmitrii Korol
۱
۳
Alexander Logunov
Finished
۱۷:۰۰
Aleksandr Glushko
۳
۱
Dmitrii Korol
Finished
۱۷:۳۰
Alexander Logunov
۱
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۸:۰۰
Egor Vlasenko
۳
۱
Dmitrii Korol
Cancelled
۱۸:۳۰
Aleksandr Glushko
۳
۱
Alexander Logunov
Finished
۱۹:۰۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۲
۳
Artem Kolesnev
Finished
۲۱:۰۰
Mikhail Galimov
۲
۳
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۱:۳۰
Mikhail Galimov
۳
۲
Artem Kolesnev
Finished
۲۳:۰۰